WORKI DO SEGREGACJI DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINYCH

Właściciele i mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych od 1 lipca 2013 r. zostaną objęci selektywną zbiórką odpadów w systemienie tzw. indywidualnym, który polaga na tym, że każda z nieruchomości (domy jednorodzinne, bliźniaki, szeregowce oraz wybrane nieruchomości wielolokalowe, w których liczba lokali mieszkalnych nie przekracza 4) zostanie wyposażona w zestaw trzech worków o pojemności 120 l przeznaczonych do segregacji odpadów.

Worki zostaną oznaczone odpowiednimi kolorami oraz opisane w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom segregację.

I tak:

  • do worków w kolorze żółtym będzie można wyrzucić: butelki PET, opakowania z plastiku (np. po produktach spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego), folie, torby foliowe, zabawki i ozdoby z plastiku (bez baterii, metali itp.), opakowania wielomateriałowe typu tetra-pack (np. kartoniki po mleku i sokach), puszki metalowe, odzież i tekstylia;
  • do worków w kolorze zielonym będzie można wyrzucić: szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek, szklanki, opakowania ze szkła;
  • do worków w kolorze niebieskim będzie można wyrzucić: gazety, czasopisma, katalogi, książki i zeszyty, papier do pisania i ksero, papier do pakowania, torby papierowe, opakowania papierowe, kartony i pudła.

Worki do segregacji będą dostarczane na nieruchomość przez firmę, która będzie obsługiwała dany sektor miasta, jednorazowo w ilości przypadającej na nieruchomość przez okres 3 miesięcy.

Na każdą nieruchomość, która wyposażona jest w jeden pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l przypada w miesiącu nastepująca ilość worków do segregacji:

  • worki niebieskie - jedna sztuka,
  • worki żółte - w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwie sztuki, w okresie od 1 października do 31 marca jedna sztuka,
  • worki zielone - jedna sztuka.

Jeżeli na jedną nieruchomość zamieszkałą przypada wiecej niz jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności do 120 l lub pojemnik o pojemności większej niż 120 l, to należnych worków do segregacji wieksza się o każde następne 120 l.

Częstotliość odbioru worków z odpadami posegregowanymi jest nastepująca:

  • worki niebieskie - jeden raz na miesiąc,
  • worki zółte - w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy na miesiąc, w okresie od 1 października do 31 marca - jeden raz na miesiąc,
  • worki zielone - jeden raz na miesiąc.

Worki do segregacji z odpadami należy wystawiać przed nieruchomość lub obok pojemników na odpady zmieszane w dniach wyznaczonych w harmonogramie odbioru w godzinach porannych. Szczegółowy harmonogram odbioru worków do segregacji dostępny będzie w zakładce: Harmonogram odbioru odpadów.

Dodatkowo, firma dokonująca odbioru odpadów, w dniach wskazanych w harmonogramie do odbioru worków z odpadami segregowanymi, będzie dokonywała również odbioru papieru i makulatury spakowanych w inny sposób, niż poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, np. bele, pudła, wiązanki.

UWAGA! WORKI WYSTAWIONE W INNYCH DNIACH, NIŻ DNI WSKAZANE
W HARMONOGRAMIE NIE BĘDĄ ODBIERANE!