WORKI DO SEGREGACJI DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINYCH

 

Worki do segregacji z odpadami należy wystawiać przed nieruchomość lub obok pojemników na odpady zmieszane w dniach wyznaczonych w harmonogramie odbioru w godzinach porannych. Szczegółowy harmonogram odbioru worków do segregacji dostępny będzie w zakładce: Harmonogram odbioru odpadów.

Dodatkowo, firma dokonująca odbioru odpadów, w dniach wskazanych w harmonogramie do odbioru worków z odpadami segregowanymi, będzie dokonywała również odbioru papieru i makulatury spakowanych w inny sposób, niż poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, np. bele, pudła, wiązanki.

UWAGA! WORKI WYSTAWIONE W INNYCH DNIACH, NIŻ DNI WSKAZANE
W HARMONOGRAMIE NIE BĘDĄ ODBIERANE!