WORKI DO SEGREGACJI DLA NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINYCH

Właściciele i mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych od 1 lipca 2013 r. zostaną objęci selektywną zbiórką odpadów w systemienie tzw. indywidualnym, który polaga na tym, że każda z nieruchomości (domy jednorodzinne, bliźniaki, szeregowce oraz wybrane nieruchomości wielolokalowe, w których liczba lokali mieszkalnych nie przekracza 4) zostanie wyposażona w zestaw czterech worków o pojemności 120 l przeznaczonych do segregacji odpadów.

Worki zostaną oznaczone odpowiednimi kolorami oraz opisane w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom segregację.

Worki do segregacji z odpadami należy wystawiać przed nieruchomość lub obok pojemników na odpady zmieszane w dniach wyznaczonych w harmonogramie odbioru w godzinach porannych. Szczegółowy harmonogram odbioru worków do segregacji dostępny będzie w zakładce: Harmonogram odbioru odpadów.

Dodatkowo, firma dokonująca odbioru odpadów, w dniach wskazanych w harmonogramie do odbioru worków z odpadami segregowanymi, będzie dokonywała również odbioru papieru i makulatury spakowanych w inny sposób, niż poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, np. bele, pudła, wiązanki.

UWAGA! WORKI WYSTAWIONE W INNYCH DNIACH, NIŻ DNI WSKAZANE
W HARMONOGRAMIE NIE BĘDĄ ODBIERANE!