Nowe Harmonogramy odbioru odpadów

W zakładce HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - Przedstawiamy Państwu nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

XXXVII sesja Rady Miejskiej - Informacja

Urząd Miejski w Świdnicy, informuje, że w dniu 27 października 2017 roku, podczas XXXVII sesji Rady Miejskiej, zostały podjęte teksty jednolite następujących uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
1.    Uchwały nr XVIII/191/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 4761),
2.    Uchwały nr XVIII/193/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz.  Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4762),
3.    Uchwały nr XVIII/194/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu   składania deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz. 4760),
4.    Uchwały nr XXII/232/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r., poz.  4759).

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 2 GRUDNIA 2017

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 2 GRUDNIA 2017

 

W związku z tym, że już od pięciu lat we współpracy z firmą AG EKO Aneta Gonera na parkingu Urzędu Miejskiego w Świdnicy organizujemy zbiórkę elektroodpadów Wydział Gospodarki Odpadami przygotował konkurs "Loteriadę elektrośmieciową". Zasady są banalnie proste: każdy mieszkaniec Świdnicy, który przyjedzie oddać eletkrośmieci podczas zbiórki w dniu 02 grudnia 2017r. ,wypełni kupon konkursowy oraz wrzuci go do przygotowanej urny, ma szansę na wygranie bardzo atrakcyjnych nagród : zegarek smartwatch, zgniatarki do butelek czy ładowarki do akumulatorków. Komisyjne losowanie nagród odbędzie się 04 grudnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy. O wygranych laureaci zostaną powiadomieni mailowo bądź telefonicznie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, zarówno w zbiórce elektroodpadów jak i w naszym konkursie.

Regulamin konkursu

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 23 WRZEŚNIA 2017

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 23 WRZEŚNIA 2017

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "WAKACJE Z EKOLOGIĄ - segregacja odpadów na wakacjach"

Dzisiaj odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego organizowanego przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

I miejsce Pan Mateusz Zawojak - nagroda rzeczowa aparat fotograficzny SONY DSC--HX60B

II miejsce Pan Maciej Uss -nagroda rzeczowa tablet HUAWEI T3 10

III miejsce Pani Magdalena Kot - nagroda rzeczowa Smartwatch Garett G22

IV miejsce Pan Patryk Kozłowski- nagroda rzeczowa w postaci proekologicznego zestawu - zgniatarka do butelek PET oraz ładowarka

V miejsce Pani Katarzyna Głogowska - nagroda rzeczowa w postaci proekologicznego zestawu - zgniatarka do butelek PET oraz ładowarka.

W załączeniu zwycięskie zdjęcia.

KONKURS FOTOGRAFICZNY "Wakacje z ekologią - segregacja odpadów na urlopie"

Na przygotowanie pracy konkursowej w postaci sesji fotograficznej (min. 5 - max. 10 zdjęć), „Wakacje z ekologią” przedstawiające sytuacje związane są z prawidłowymi zachowaniami ekologicznymi podczas wakacji.

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Świdnicy.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 23 sierpnia 2017r. na adres mailowy: czystaswidnica@um.swidnica.pl, załączając zgodę  na publikację imienia i nazwiska uczestnika na stronach internetowych: urzędu miejskiego, Czystej Świdnicy oraz portalach informacyjnych oraz dane kontaktowe.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przewidziane jest na dzień 26 sierpnia 2017r.

Czekają bardzo atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.czystaswidnica.pl oraz w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, pok. Nr 2.

Regulamin konkursu

Zmiana Regulaminu Konkursu Fotograficznego

Konkurs fotograficzny

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 17 CZERWCA 2017

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 17 CZERWCA 2017

PSZOK INFORMACJA !!!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu 2 maja 2017 roku
czynny będzie od godz.9.00 do godz. 15.00.

PSZOK INFORMACJA !!!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu 15 kwietnia 2017 roku (Wielka Sobota)
czynny będzie od godz.9.00 do godz. 12.00.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów na rok 2017

Zabudowa jednorodzinna:

Sektor I
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora I na rok 2017 w formacie PDF [czytaj...]

Sektor III
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora III na rok 2017 w formacie PDF [czytaj...]

Dodatkowe odbiory odpadów z nieruchomości jednorodzinnych sektor I i III

Zobacz informację o dodatkowych odbiorach odpadów w grudniu 2016 [czytaj...]

PSZOK INFORMACJA !!!

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu 24.12.2016 roku, będzie nieczynny.
PSZOK w dniu 31.12.2016 roku czynny będzie w godzinach 10:00-13:00.

UWAGA !!! OD 21GRUDNIA 2016 ROKU ZMIANY GODZIN PRZYJMOWANIA ODPADÓW W PSZOK I NOWY WZÓR DEKLARACJI

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 25 listopada roku podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy uchwalono następujące uchwały z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica:

1. Uchwała nr XXV/273/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 5622);
2. Uchwała nr XXV/278/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 5623);
3. Uchwała nr XXV/279/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 5624);
4. Uchwała nr XXV/280/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 5625).

Zmiany wprowadzone powyższymi uchwałami dotyczą:
1. Zmiany godzin świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na – „od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:00 oraz w soboty od godziny 10:00 do godziny 14:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy”;
2. Umożliwienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z częstotliwością dwa razy w tygodniu oraz trzy razy w tygodniu.

3. We wzorze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w polu D.2. pkt 25 przy stawce opłaty dodano pole w którym należy wpisać ilość odbiorów.

Powyższe uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego czyli 21 grudnia 2016 roku. W załączeniu przekazuję deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od 21 grudnia 2016 roku.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 3 GRUDNIA 2016

Kolejna szansa na pozbycie się elektrośmieci na terenie miasta.

Na sobotę 3 grudnia zaplanowaliśmy kolejną zbiórkę elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja w mieście organizowana przez firmę AG-EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddać w godz. od 10.00 do 15:00 na parkingu przed Urzędem Miejskim w Świdnicy.

Co można przynieść? Każdy kompletny sprzęt elektryczny lub elektroniczny: pralki, lodówki, radia, komputery, telewizory, suszarki, kosiarki, zabawki, radia, odkurzacze, miksery… i wiele, wiele innych oraz stare akumulatory.

Co nie zostanie przyjęte? Kineskopy bez obudowy, rozbite telewizory i sprzęt niekompletny - ze względu na bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień - bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Metalowców 4. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy jakikolwiek dokument poświadczający że jesteśmy mieszkańcami Świdnicy. Jest to konieczne, ponieważ PSZOK jest adresowany do mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w Świdnicy, którzy wnosząc opłaty za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie. PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
odpady zielone,
odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
papier i tektura, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło i opakowania ze szkła,
opakowania wielomateriałowe,
opakowania ulegające biodegradacji.

PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 3 GRUDNIA 2016

PSZOK INFORMACJA !!!

Informujemy, że w dniu 31.10.2016 roku PSZOK czynny będzie do godziny 16:00.

W dniu 12.11.2016 roku PSZOK czynny będzie od godziny 10:00 do godziny 14:00.

Nowe Harmonogramy odbioru odpadów

W zakładce HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - Przedstawiamy Państwu nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące od dnia 01.10.2016 roku do 31.12.2016 roku

Ogłoszenie dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorco odbierający odpady komunalne przypominamy, że sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/934/1

UWAGA !!! OD 1 MAJA 2016 ROKU - NOWY WZÓR DEKLARACJI

Informujemy, że w dniu 1 maja 2016 roku weszła w życie Uchwała nr XVIII/193/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 1937). 

Korekty deklaracji / deklaracje zmieniające wysokość opały za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. LOKALI   ZAMIESZKAŁYCH    od 1 maja 2016r. – NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE NA   NOWYM    WZORZE  DEKLRACJI.

W przypadku złożenia po 1 maja br. deklaracji zmieniające wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na druku, który obowiązuje do 30 kwietnia 2016 roku - Prezydent Miasta będzie wyzywał do złożenia prawidłowej deklaracji.

UWAGA !!! OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU - GMINA MIASTO ŚWIDNICA BĘDZIE ORGANIZOWAĆ ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Od 1 października 2016 roku Gmina Miasto Świdnica organizować będzie odbiór odpadów komunalnych także z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz miasta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Deklarację pierwszą o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - bez wezwania - należy złożyć najpóźniej do 10 sierpnia 2016 roku ! ! !

NALEŻY PAMIĘTAĆ aby obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej  wypowiedział w taki sposób, aby obowiązywała do 30 września 2016 roku.

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela nieruchomości.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnieść do 25 października 2016 roku (opłata za miesiąc październik 2016).

 

Deklaracje zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), natomiast jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębna własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH

Od dnia 12 kwietnia ponownie rozpoczynamy odbiór odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów zamieszczamy poniżej. Harmonogram obejmuje mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zamieszkałych na terenie I, II oraz III sektora miasta Świdnica.

Odpady zielone należy umieszczać w specjalnie oznakowanych workach brązowych. W dniu odbioru worki w kolorze brązowym z odpadami zielonymi należy wystawić przed nieruchomość do godziny 8:00 rano. Nowe worki na odpady zielone zostaną dostarczone do nieruchomości na zasadzie wymiany – „worek pusty za worek pełny”.

Przypominamy, że jako odpady zielone odbierane będą wyłącznie: trawa, liście, drobne i rozdrobnione gałęzie, resztki roślinne oraz kwiaty.

Do worka nie można wrzucać żadnych innych odpadów, a w szczególności odpadów kuchennych, kamieni, gruzu, odpadów niebezpiecznych, doniczek, folii i innych zanieczyszczeń.

W przypadku stwierdzenia, że w worku znajdują się odpady inne niż odpady zielone – odbiór nie zostanie dokonany.

Zbiórka odpadów zielonych

PSZOK INFORMACJA !!!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w dniu 26 marca 2016 roku (Wielka Sobota)
czynny będzie od godz. 8.00 do godz. 12.00.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 19 MARCA 2016

Zbiórka elektrośmieci

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2016

Dostępne są nowe harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych na rok 2016.
Poniżej linki do nowych harmonogramów.
Zabudowa jednorodzinna: SEKTOR I, SEKTOR II, SEKTOR III
Zabudowa wielorodzinna: SEKTOR I, SEKTOR II, SEKTOR III

PSZOK - ZMIANY W OKRESIE ŚWIĄT !!!

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno – noworocznym, informujemy o zmianach w harmonogramie odbioru odpadów oraz godzinach w jakich można je oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdnicy przy ulicy Metalowców 4.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej odbędzie się 18 grudnia 2015 roku.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 24 oraz 31 grudnia 2015 roku będzie czynny od godz. 8.00 do 12.00, natomiast 2 stycznia będzie zamknięty.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 5 GRUDZIEŃ 2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

 

Na sobotę, 5 grudnia zaplanowano zbiórkę elektrośmieci. To kolejna tego typu akcja w mieście organizowana przez firmę AG-EKO wspólnie z Urzędem Miejskim w Świdnicy.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można zostawić w godz. od 9.00 do 17.00 na parkingu przed Urzędem Miejskim w Świdnicy.

 

Co można przynieść?
Każdy kompletny sprzęt elektryczny lub elektroniczny: pralki, lodówki, radia, komputery, telewizory, suszarki, kosiarki, zabawki, radia, odkurzacze, miksery… i wiele, wiele innych oraz stare akumulatory.
Co nie zostanie przyjęte?
Kineskopy bez obudowy, rozbite telewizory i sprzęt niekompletny - ze względu na bezpieczeństwo.


Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień - bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul.Metalowców 4.
Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy wylegitymowanie się, które jest konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc opłaty za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
odpady budowlane i rozbiórkowe
meble i inne odpady wielkogabarytowe 
zużyte opony
chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
odpady zielone ,
odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
papier i tektura, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło i opakowania ze szkła,
opakowania wielomateriałowe,
opakowania ulegające biodegradacji.


PSZOK działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00-18.00 oraz w soboty w godzinach: 10.00-16.00 przy ul. Metalowców 4.

PSZOK INFORMACJA !!!

Informujemy, że w dniu 31.10.2015 roku, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
czynny będzie do godziny 13:00.

Za niedogodności przepraszamy.

PIKNIK EKOLOGICZNY - 19 WRZEŚNIA

Piknik ekologiczny 19 września

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH

 

Przypominamy, że w każdy ostatni piątek miesiąca (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) z nieruchomości jednorodzinnych oraz w zabudowie bliźniaczej i szeregowej prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

 

Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych można zgłaszać telefonicznie bezpośrednio do firmy świadczącej usługi odbioru odpadów komunalnych.

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi udziela:

Wydział Gospodarki Odpadami - Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49 e-mail: czystaswidnica@um.swidnica.pl tel. 74/8562859, pokój 127,128

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH

Informujemy, że w roku 2015 w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi istnieje możliwość odbioru z nieruchomości odpadów zielonych, tj. trawy, liści, drobnych i rozdrobnionych gałęzi, resztek roślinnych oraz kwiatów.

Odbiór odpadów zielonych obejmuje nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej.

Odbiór odpadów zielonych będzie realizowany sezonowo, tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

Odpady zielone należy zbierać do worków dostarczanych przez firmę odbierającą odpady komunalne - worki półprzeźroczyste w kolorze brązowym o pojemności 120 I, wykonane z folii LDPE, specjalnie oznakowane.

Aby przystąpić do zbiórki odpadów zielonych należy dokonać zgłoszenia w firmie realizującej odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w danym sektorze, tj.:

•    ZOM Sp. z o.o., Świdnica, ul. Metalowców 4, tel. 74 852 21 04 (sektor I i sektor III)

•    REMONDIS Sp. zo.o. Oddział Wrocław, Biuro w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 7, tel. 74 858 43 44 (sektor II)

Odbiór odpadów zielonych będzie realizowany wg harmonogramu odbioru. W dniu odbioru worki z odpadami zielonymi należy wystawić przed nieruchomość do godziny 8.00 rano. Nowe worki na odpady zielone zostaną dostarczone na nieruchomość na zasadzie wymiany -„worek pusty za pełny".

Jako odpady zielone odbierane będą wyłącznie: trawa, liście, drobne i rozdrobnione gałęzie, resztki roślinne oraz kwiaty.

Do worka nie można wrzucać żadnych innych odpadów, a w szczególności odpadów kuchennych, kamieni, ziemi, gruzu, odpadów niebezpiecznych, doniczek, folii i innych zanieczyszczeń. W przypadku stwierdzenia, że w worku znajdują się odpady inne niż odpady zielone - odbiór nie zostanie dokonany.

Przystąpienie do odbioru odpadów zielonych nie wpływa na zwiększenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów zielonych będzie dokonywany wyłącznie z nieruchomości, których właściciele nie posiadają zaległości w zakresie wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA ZMIANY OD 1 MAJA 2015 ROKU

W dniu 2 lutego 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87).

Dotychczas, tj. począwszy od 1 lipca 2013 r. właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, obowiązek składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny nr konta przypisany do danej nieruchomości realizowali indywidualnie.

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy nakładają na wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wnoszenia tej opłaty do Urzędu Miejskiego.

W związku z tym od 1 maja br. osoby zamieszkałe w budynkach wielorodzinnych powinny wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi razem z czynszem do spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, które następnie będą przekazywać je do Urzędu Miejskiego.

Natomiast do dnia 25 kwietnia 2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele lokali mieszkalnych wnosić będą indywidualnie, w dotychczasowy sposób.

Na mocy wprowadzonych zmian (art. 6m ust. 1c) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa może żądać od Państwa podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2015

 

Sektor I
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora I na rok 2015 w formacie PDF [czytaj...]
 

Sektor II
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora II na rok 2015 w formacie PDF [czytaj...]
 

Sektor III
Harmonogram odbioru odpadów dla sektora III na rok 2015 w formacie PDF [czytaj...]
 

UWAGA !!!

Podczas III sesji Rady Miejskiej która odbyła się 16 grudnia 2014 roku zostały podjęte następujące Uchwały w sprawie odstąpienia Gminy Miasto Świdnica od organizacji odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, tj.:

1)   uchwałę nr III/6/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy (uchwała nr XLIII/504/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 3847) oraz uchwała nr XLIII/507/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 3850)),

2)   uchwałę nr III/7/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica,

3)     uchwałę nr III/8/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Przyjęcie przez Radę Miejską w Świdnicy powyższych uchwał oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych pozostaje na dotychczasowych zasadach, a więc nie będzie realizowany przez Miasto Świdnica.