OZNACZENIA PRODUKTÓW

 

OPAKOWANIE NADAJE SIĘ DO RECYKLINGU - opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystania
ZIELONY PUNKT - producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów
DBAJ O CZYSTOŚĆ – opakowanie po zużytym produkcie należy wrzucić do kosza
BEZPIECZNY DLA OZONU – produkt nie zawiera freonów
OPAKOWANIE BIODEGRADOWALNE
OPAKOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA - symbol ten oznacza, że po wykorzystaniu produktu jego opakowanie nadaje się do ponownego wykorzystywania co najmniej drugi raz – nie staje się odpadem
Symbol ten zakazuje wrzucania przedmiotu nim oznaczonego wspólnie z innymi odpadami. W takim przypadku dany przedmiot należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.
ZNAK ALUMINIUM - produkt lub jego opakowanie wykonane jest z aluminium i nadaje się do recyklingu
ZNAK CE – towar został wyprodukowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej