Nie wiesz do jakiego koloru pojemnika wyrzucić swoje śmieci?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.


Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów to obowiązek ustawowy nałożony na każdego, kto wytwarza odpady, wprost w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodatkowo, gminy zostały zobowiązane do ustanowienia na swoim terenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz określenia w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie zakresu selektywnego zbierania odpadów komunalnych...


Czytaj więcej

PSZOK i odpady problemowe

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:

  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady budowlane i remontowe,
  • przeterminowane i niepotrzebne leki.


Czytaj więcej

PSZOK i odpady problemowe

EKO Porady

EKO-porady to nasze rady na odpady, a przede wszystkim rady na to, aby odpadów było mniej.

Właśnie tutaj odnajdą Państwo proste i praktyczne wskazówki, które pomogą ograniczyć ilosć wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych oraz wskazówki, jak poradzić sobie z odpadami, które zostały już wytworzone.

EKO-porady to jednak nie tylko wskazówki, jak poradzić sobie z odpadami. Na stronach EKO-porady pokażemy również Państwu jak zostać EKO-kierowcą lub jak zapewnić sobie EKO-rachunki. Zapraszamy do lektury!

Zadbajmy o to, aby już dziś żyć w Świdnicy EKO-logicznie!


Czytaj więcej