ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Wskazówki, jak segregować odpady "u źródła" - czyli w domu ...

Przed przystąpieniem do segregacji - kilka prostych zasad, o których warto pamiętać:

 • opróżnij - przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań
 • wyczyść - jeżeli to możliwe, umyj opakowanie; jest to szczególnie ważne jeżeli jest to opakowanie po produktach spożywczych, a Ty jesteś uczestnikiem systemu indywidualnego - produkty spożywcze szybko się psują i wydzielają nieprzyjemne zapachy
 • oddziel lub odkręć - odpady makulatury pozbaw plastikowych okładek, grzbietów lub zszywek, a butelki - kapsli i nakrętek
 • zgnieć - opakowania przed wyrzuceniem zgnieć, zwłaszcza opakowania z plastiku, kartony i puszki; dzięki temu oszczędzasz miejsce w worku lub pojemniku
 • nie tłucz - nigdy specjalnie nie tłucz butelek szklanych i słoików; dzięki temu unikniesz uszkodzenia worka lub pojemnika.

 

Segregacja - gdzie, co wrzucić:

Pojemnik (worek) zielony - opakowania szklane

Należy wrzucać:

szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek
szklanki i opakowania ze szkła
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw sztucznych

Nie należy wrzucać:

porcelany, ceramiki
szkła okiennego i zbrojonego
luster
żarówek i termometrów
lamp neonowych i halogenowych


Pojemnik (worek) żółty - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia

Należy wrzucać:

butelki po napojach, płynach do mycia i prania
opakowania po produktach spożywczych takich jak: jogurty, deserki, margaryna
opakowania po kosmetykach
kartoniki po sokach i mleku typu tetra-pack
puszki po napojach, piwie oraz po produktach spożywczych
odzież i tekstylia
reklamówki, tzw. jednorazówki i woreczki
folie
zabawki (UWAGA: które nie były zasilane przez prąd lub baterie)
ozdoby z tworzyw sztucznych, plastikowe miski, wiadra, doniczki

Nie należy wrzucać:

butelki po olejach silnikowych
tworzywa piankowe, np. styropian
ceramiki
skrzynki po napojach


Pojemnik (worek) niebieski - papier i tektura

Należy wrzucać:

gazety, czasopisma, katalogi, książki
opakowania papierowe i kartony, np. pudełka po butach, wytłaczanki na jajka

Nie należy wrzucać:

kalki i papierów przebitkowych
zabrudzonego lub tłustego papieru i tektury
kartonów powleczonych folią
opakowań typu tetra-pack

 

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA - KTO SEGREGUJE ODPADY PŁACI MNIEJ!

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA W LICZBACH

Poprzez nowelizację ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie gminy w Polsce zobowiązane zostały do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmnej 50% wagowo.

Poziomy, które gminy muszą natomiast osiągną w poszczególnych latach wyglądają nastepująco:

 • rok 2012 - 10 %
 • rok 2013 - 12 %
 • rok 2014 - 14 %
 • rok 2015 - 16 %
 • rok 2017 - 20 %
 • rok 2018 - 30 %
 • rok 2019 - 40 %
 • rok 2020 - 50 %

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła na gminy będą nakładane kary pieniężne - dlatego selektywna zbiórka odpadów jest naszą wspólną sprawą - lepiej przecież wydatkować środki publiczne np. na remonty dróg, place zabaw czy imprezy kulturalne niż na kary za słabe wyniki selektywnej zbiórki odpadów.

 

Selektywna zbiórka odpadów Świdnicy w latach ubiegłych ...

Dotychczas obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki na nieruchomości, czyli wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki, segregowanie odpadów oraz zapewnienie ich odbioru był zadaniem, które powinien w całości realizować właściciel nieruchomości. Efekty działań w zakresie selektywnej zbiórki przedstawiamy poniżej.

Rok 2008

 • papier i makulatura - 35,27 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 46,68 ton/rok
 • opakowana ze szkła - 138,23 ton/rok

Łącznie w roku 2008 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 402,34 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 6,72 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2009

 • papier i makulatura - 71,77 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 87,09 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 123,68 ton/rok

Łącznie w roku 2009 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 282,54 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 4,7 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2010

 • papier i makulatura - 82,92 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 60,57 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 118/12 ton/rok

Łącznie w roku 2010 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 261,62 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 4,4 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2011

 • papier i makulatura - 105,8 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 96,5 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 144,7 ton/rok

Łącznie w roku 2011 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 347 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 5,8 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2012

 • papier i makulatura - 38,26 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 42,61 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 148,2 ton/rok

Łącznie w roku 2012 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 220,18 ton odpadów. Na jednego mieszkańca Świdnicy przypadało więc 3,7 kg selektywnie zebranych odpadów.

Rok 2013

 • papier i makulatura -398,7  ton/rok
 • tworzywa sztuczne -  506,1 ton/rok
 • opakowania ze szkła -  316,2 ton/rok

Łącznie w roku 2013 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 1221,0 ton odpadów. 

Rok 2014

 • papier i makulatura - 594,1 ton/rok
 • tworzywa sztuczne - 912,8 ton/rok
 • opakowania ze szkła - 762,8 ton/rok

Łącznie w roku 2014 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 2269,7 ton odpadów. 

Rok 2015

 • papier i makulatura -622,9  ton/rok
 • tworzywa sztuczne -  1000,6 ton/rok
 • opakowania ze szkła -  804,2 ton/rok

Łącznie w roku 2015 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 2427,7 ton odpadów. 

Osiągnięte przez Gminę Miasto Świdnica poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji selektywnie zbieranych.

 

ROK

2012

2013

2014

2015

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

2,0

16,7

35,0

51,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,0

100,0

100,0

100,0

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

73,0

8,96

0

0