ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

Wskazówki, jak segregować odpady "u źródła" - czyli w domu.

Przed przystąpieniem do segregacji - kilka prostych zasad, o których warto pamiętać:

 • opróżnij - przed wyrzuceniem opakowania dokładnie opróżnij jego zawartość, wylej płyny z butelek i słoików, usuń pozostałości z innych opakowań
 • wyczyść - jeżeli to możliwe, umyj opakowanie; jest to szczególnie ważne jeżeli jest to opakowanie po produktach spożywczych, a Ty jesteś uczestnikiem systemu indywidualnego - produkty spożywcze szybko się psują i wydzielają nieprzyjemne zapachy
 • oddziel lub odkręć - odpady makulatury pozbaw plastikowych okładek, grzbietów lub zszywek, a butelki - kapsli i nakrętek
 • zgnieć - opakowania przed wyrzuceniem zgnieć, zwłaszcza opakowania z plastiku, kartony i puszki; dzięki temu oszczędzasz miejsce w worku lub pojemniku
 • nie tłucz - nigdy specjalnie nie tłucz butelek szklanych i słoików; dzięki temu unikniesz uszkodzenia worka lub pojemnika.

Segregacja - gdzie, co wrzucić:

Pojemnik (worek) zielony - opakowania szklane

Należy wrzucać:

szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek
szklanki i opakowania ze szkła
stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych i z tworzyw sztucznych

Nie należy wrzucać:

porcelany, ceramiki
szkła okiennego i zbrojonego
luster
żarówek i termometrów
lamp neonowych i halogenowych


Pojemnik (worek) żółty - metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia

Należy wrzucać:

butelki po napojach, płynach do mycia i prania
opakowania po produktach spożywczych takich jak: jogurty, deserki, margaryna
opakowania po kosmetykach
kartoniki po sokach i mleku typu tetra-pack
puszki po napojach, piwie oraz po produktach spożywczych
odzież i tekstylia
reklamówki, tzw. jednorazówki i woreczki
folie

styropian opakowaniowy
zabawki (UWAGA: które nie były zasilane przez prąd lub baterie)
ozdoby z tworzyw sztucznych, plastikowe miski, wiadra, doniczki

Nie należy wrzucać:

butelki po olejach silnikowych
ceramiki
skrzynki po napojach


Pojemnik (worek) niebieski - papier i tektura

Należy wrzucać:

gazety, czasopisma, katalogi, książki
opakowania papierowe i kartony, np. pudełka po butach, wytłaczanki na jajka

Nie należy wrzucać:

kalki i papierów przebitkowych
zabrudzonego lub tłustego papieru i tektury
kartonów powleczonych folią
opakowań typu tetra-pack


Pojemnik (worek) brązowy - odpady biodegradowalne

Należy wrzucać:

odpadki warzywne i owocowe

kwiaty cięte, ogrodowe, doniczkowe

rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów

skoszona trawa

liście

trociny i kora drzew

skorupki jajek

Nie należy wrzucać:

ziemi i kamieni popiołu z węgla kamiennego

drewna impregnowanego

odchodów zwierząt

oleju jadalnego

płynnych odpadów kuchennych (mleka, zup, sosów, kompotów)

kości, mięsa, wędlin, ryb

płyt wiórowych

Pamiętaj!!! Bioodpady można kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

 

SEGREGACJA SIĘ OPŁACA - KTO SEGREGUJE ODPADY PŁACI MNIEJ!

WYKAZ PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych ( adresy pozyskano ze stron internetowych).

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj przyjmowanych odpadów

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami EKOVITA Pietrzak Jolanta

ul. Sienkiewicza 27

56-120 Brzeg Dolny

tel. 71 352 89 70

folia odpadowa, sznurek

2.

Sinoma Jakub Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków

tel. 012 644 19 02

folia odpadowa

3.

FOTEKTWORZYWA Kazimierz Fotek

Henrysin 3

05-170 Zakroczym

tel. 22 853 413

kom. 604 648 463, 606 115 119

folia odpadowa, sznurek

4.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7

26-700 Zwoleń

tel. 696 441 199, 734 160 010

folia odpadowa, sznurek

5.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

tel. 606 967 774

folia odpadowa

6.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4

45-828 Opole

tel. 77 402 49 61

zużyte opony, folia odpadowa

7.

Remondis Opole Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9,

45-573 Opole

tel. 77 453 62 62

folia odpadowa, sznurek

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-UsługoweKomart Sp. z o.o.

ul. Szybowa 44

44-193 Knurów

tel. 32 235 11 83 w. 1, 2

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

9.

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

ul. Frysztacka145

43-400 Cieszyn

tel. 33 858 00 75

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

10.

FOLTRANS Piotr Włodarczyk

ul. Kolejowa 36

64-020 Czempin

tel. 692 335 828

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

11.

Jopek recykling

Dawid Jopek

Fabianów,

ul. Przemysłowa 12,

63-330 Dobrzyca

tel. 667 429 619

724569 561

 

folia odpadowa, sznurek, zużyte opony

12.

Zakład Wtórnego Obrotu Zużytym Ogumieniem

Wojciech Mądrzycki

ul. Rogoźnicka 34

58-150 Goczałków

tel. 74 855 95 85

zużyte opony

SELEKTYWNA ZBIÓRKA W LICZBACH

Poprzez nowelizację ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wszystkie gminy w Polsce zobowiązane zostały do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmnej 50% wagowo.

Poziomy, które gminy muszą natomiast osiągną w poszczególnych latach wyglądają nastepująco:

 • rok 2012 - 10 %
 • rok 2013 - 12 %
 • rok 2014 - 14 %
 • rok 2015 - 16 %
 • rok 2017 - 20 %
 • rok 2018 - 30 %
 • rok 2019 - 40 %
 • rok 2020 - 50 %

Za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła na gminy będą nakładane kary pieniężne - dlatego selektywna zbiórka odpadów jest naszą wspólną sprawą - lepiej przecież wydatkować środki publiczne np. na remonty dróg, place zabaw czy imprezy kulturalne niż na kary za słabe wyniki selektywnej zbiórki odpadów.

 

Selektywna zbiórka odpadów Świdnicy w latach ubiegłych.

Dotychczas obowiązek zorganizowania selektywnej zbiórki na nieruchomości, czyli wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki, segregowanie odpadów oraz zapewnienie ich odbioru był zadaniem, które powinien w całości realizować właściciel nieruchomości. Efekty działań w zakresie selektywnej zbiórki przedstawiamy poniżej.

 

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Papier i makulatura

35,27

71,77

82,92

105,80

38,26

398,70

594,10

622,90

Tworzywa sztuczne

46,68

87,09

60,57

96,50

42,61

506,10

912,80

1000,60

Opakowana ze szkła

138,23

123,68

118,12

144,70

148,20

316,20

762,80

804,20

Łącznie

402,34

282,54

261,62

347,00

220,18

1221,00

2269,70

2427,70

 

Rok 2016

 • papier i makulatura - 681,37  ton/rok
 • tworzywa sztuczne -  1 148,7 ton/rok
 • opakowania ze szkła -  799,04 ton/rok

Łącznie w roku 2016 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 2 629,11 ton odpadów. 

Rok 2017

 • papier i makulatura - 860,86  ton/rok
 • tworzywa sztuczne -  1 306,48 ton/rok
 • opakowania ze szkła -  879,13 ton/rok

Łącznie w roku 2017 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 3 046,47 ton odpadów. 

Rok 2018

 • papier i makulatura – 954,95  ton/rok
 • tworzywa sztuczne -  1 451,51 ton/rok
 • opakowania ze szkła -  908,12 ton/rok

Łącznie w roku 2018 na terenie Świdnicy zebrano selektywnie 3 314,58 ton odpadów.

Osiągnięte przez Gminę Miasto Świdnica poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji selektywnie zbieranych.

 

ROK

2015

2016

2017

2018

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

51,0

52,0

45,0

40,0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

100,0

100,0

100,0

100,0

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

0

0

22,0

19,0