POJEMNIKI DO SEGREGACJI

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Świdnicy rozstawiane są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w systemie zbiorczym, które przeznaczone będą do obsługi kilku nieruchomości wielorodzinnych – w ten sposób na terenie miasta zostaną utworzone tzw. gniazda do segregacji, czyli miejsca ogólnodostępne, w których mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów wysegregowanych w swoich mieszkaniach.

Dodatkowo, dla mieszkańców nieruchomości, które mają utrudniony dostęp do gniazd do segregacji lub są obiektami zamkniętymi (np. akademiki, schroniska) zostaną ustawione pojemniki indywidualne, przeznaczone do obsługi wybranych nieruchomości.

Pojemniki zostaną oznaczone odpowiednimi kolorami oraz opisane w taki sposób, aby ułatwić mieszkańcom segregację.

I tak:

  • do pojemników w kolorze żółtym będzie można wyrzucić: butelki PET, opakowania z plastiku (np. po produktach spożywczych, kosmetykach i chemii gospodarstwa domowego), folie, torby foliowe, zabawki i ozdoby z plastiku (bez baterii, metali itp.), opakowania wielomateriałowe typu tetra-pack (np. kartoniki po mleku i sokach), puszki metalowe, odzież i tekstylia;
  • do pojemników w kolorze zielonym będzie można wyrzucić: szklane butelki i słoiki bez kapsli i zakrętek, szklanki, opakowania ze szkła;
  • do pojemników w kolorze niebieskim będzie można wyrzucić: gazety, czasopisma, katalogi, książki i zeszyty, papier do pisania i ksero, papier do pakowania, torby papierowe, opakowania papierowe, kartony i pudła.

Ponieważ miasto Świdnica zostało podzielona na trzy sektory odbierania odpadów komunalnych, gniazda do segregacji zostały wyznaczone dla każdego z tych sektorów, a do ich obsługi zostały zobowiązane firmy dokonujące odbioru odpadów z danego sektora.